Pitstop voor de Omgevingswet

 

De relatiemiddag van Peutz over ruimtelijke ordening is verplaatst naar 2021

 

Omdat de Omgevingswet door preventief onderhoud pas in 2022 in werking treedt, is het nog steeds de vraag hoe je een project Omgevingswetproof vergund moet krijgen. Herrie en overlast mochten al niet en mogen straks evenmin. Maar de rol van de buren en andere stakeholders verandert; wat betekent dát voor de toekomst? Dan heb je ook nog de natuur, veiligheid en gezondheid. Wat moet er en wat mag er? Leiden de verschuivende verantwoordelijkheden tot een nieuw economisch elan, of lopen we met z'n allen in een niet te lichten regelfuik?

 

Deze en andere vragen komen dan aan de orde, maar Peutz zal er in de tussentijd ook aandacht aan besteden in de vorm van publicaties en digitale presentaties.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chenita Jagroep van Peutz,
telefoon 085 - 8228 823, e-mail pitstop@peutz.nl